قبولی های کارشناسی ارشد خون شناسی وزارت بهداشت

خون شناسی

نیکنام ریاحی غزاله حسین زادهفاطمه فیضی
نگار شیخ زین الدینی فاطمه براتی امیر یامی
ساسان غفاریمهسا شیریننازنین ابری نیا
الناز ابراهیم زادهصمد ولی زاده عالیه فاضلی
مهناز نظری سمیه قره داغی فروغ رمضانی
مرضیه متقیزهرا محمدزاده الهام خلف عادلی
عبد الاحد واحدیفاطمه آل ابراهیمسهیلا باقر پور سعد آبادی
پوریا ارباب معجونیالهام رازانیسعیده کیانی
محمدرضا محمدی مرامشایان علی خانیزهرا دانشور
فروزان بهمنیمحمد شکوهیانپروانه فانی
سودا پریانزهرا شیخ رضایینرگس عباسی
فاطیما شاه حسینیهدی مطلقسحر خرسند
زهرا مومنیفاطمه عباس نژادمحمد متین
الهام روشندل
زینب قزوینیان
مریم مصباحی
الهام محمودیشادی اسماعیلی
ندا مینایی
زینب حمزه لو
لیلا اصغری کیا
زهرا السادات ابطهی
زینب ساعیبهاره طوسی
بهروز قزلباش
ساناز آقاجانیثمره یونسیانپریسا حیدری
سحر لشکری
مریم حسینی
محمدرضا یونسی
سعیده غیاثیفاطمه تقوی رادرکسانا زواری
سمیرا اسماعیلیمهشید صالح
حامد سلیمانی
سوسن مرادی نسبالهام محسنیسمانه هوشمند
سپیده رضاییزهرا شیخ رضاییطاهر اکبری
شادی طبیبیان
تقی خان‌زاده
فاطمه محمدعلی
شهلا کمرییسیما درویشپریسا صدر اعظمی
طاهره غلامعلی
رویا تنومند
غزاله روحانی
فاطمه صباغی
پژمان حامدی
مژگان کاظمی
فاطمه وثوق
غزال احمد زاده
رضا شیرزاد
فریبا راد
محمد صباغی
مژده محمدیان
لیلا ابراهیمی
مونا خورشیدفر
نوشین احمدزاده
محدثه زارعی
محمد فراهانی
نیلوفر صادقی
مریم امینعطیه خسرویپریسا نهضتی
مریم حاج علی عسگریپروین زادخاکمیلاد صوری
مریم دانشیمحمد هوشمندمرجان اسدی
مسعود آقایی
مریم هلالی
زینب ساعی
مهسا سوهانیپرگل مشاتیمحمدرضا صدری
مینا درویشعرفانه علیخانیفاطمه اسدی
مینا صوفی زمرد
علی دهقانی‌فرد
فاطمه اسکندری
هاجر نصیری
نسیم کلانتری
مهدیه پازوکیان
هدی پور کریمالهام سجادی
آوا آذر
هنگامه رضویگشواد نصیری
محمد صیادی