قبولی های کارشناسی ارشد ژنتیک وزارت بهداشت

ژنتیک

سحر شاه جواننفیسه ادیب عاطفه حیدری پور
بهناز کریمی زهره ماهوتی پور سپیده زرندی
عباس قاسم زادهمحمد گله داری فاطمه فاضلی
فهیمه عزتی زاده نساء اسکندری رسول علیزاده
سمانه آفرینی مرتضی ولی نژاد صدیقه مرتضوی
صفورا مرادی ستاره شیوایی محبوبه صیفی کاران
الهه راستگو پند زهرا امیریآیلین اودک
نوشین نجمی احمدرضا بیطرف بهاره داوودی نیک
ریحانه دانش حکمتیاعظم جوادیفاطمه محمدی
زهرا نصیریفاطمه سنجابیگلزار احمدی
مهدی یزدانیرسول علیزادهآسیه میرزایی کلی
سالومه روشنی معصومه لطفیزهره ماهوتی پور
زینب سادات تالدریشیوا مصدقفاطمه فاضلی
ساناز قاسمی زهدترانه اسعدیان
سیما کارگر مائده گنجیدلارام مختاری اقدم
علیرضا صبوریزینب سمیعی زفرقندیمرجان کریمی
زهره سادات میرلواسانیبهنوش شرفیرضوانه اردستانی
شهناز شکاریمرجان السادات حسین پوررویا گودرزی
حسین یوسفینوشین نجفینیلوفر محمدابراهیم
فاطمه جعفرنیماهپری میرزاحسینعلی یوسفی
مرجان کریمیمریم سالاریانآرمین عبدوالوند
سپهر سلیمانینرجس یزدی
زهرا تالاریمهناز عظیمی
معصومه پورهادی
شکوفه عبدالهیبهاره داوری نیکمحدثه کوثری
ژیلا قادری
نادیا پورمشیر
فاطمه نادری
مهناز عظیمی
ساناز مرغایی
محمد گله داری
امید بی طرف
نیکو داداشیان
مونا بابایی
شیما پورقبادی
سمانه آفرینی
نسیم رمضانی
احمد نظری مقدم
معصومه کریمی
مریم حسینی مقدم
زهرا امیری نیا
نرگس سلیمان نژاد
آیدا جمشیدیان
آیسان محمدی
عاطفه حیدری پور
الناز نوین
زهرا شکیبایی
نغمه بیدختی
سارا کریمی
مهدیه زیرک
پرستو شکراییان
سارا باقری
زهرا حیدری
عارفه احمدی
راضیه معمریان
الهام کاشانی
تینا صنیعی نیا
نوشین غضنفری
جوان صدیقی
سپیده محوری
معصومه آقابابازاده
فهیمه حامدی
مژده امینی
گلاره شباک
شیوا محمدی
فائقه حاجی حسینی
مریم عمرانی
سحر میر سلطانی
فاطمه حیدری
پردیس قاضی زاده
مرضیه فتحی
فروغ همایون پور
مریم عباس پور
مریم گلشاهی
مونا سروش
لیلا جمالی
لیلا ذبیحی
نازنین دیهیم فر
سارا توتونچی
فیروزه احمدی
شمیم مقدسی
نسیم فتحعلی زاده
معصومه امینی
سپیده والی‌مهر
فاطمه فتاحی
حسین پاشایی فر
مریم فروتن
حسین جعفری
گل نسا کاظمی
مصطفی نجفی
نیلوفر صفوی
مریم رضازاده
بابک رحمانی
ندا چوبینی
سوده امیدی
گیتا ماهپور
حمیدرضا موسوی
مولود نیک خواه
زهرا حسینی
هدیه فردمنش
شرمینه حیدری
سمانه عباسی
آمنه توکلی
مونا رادمهر
مریم آهنی
نرگس آهنی
خدیجه فنایی
آیدا حمیدخانی
زینب سینا
نوشین صادقیه
المیرا ساری‌صراف
الهه امین‌الهی
نرگس عوض زاده
پروانه مالکی
زهرا هداوند میرزایی
یگانه کیومرثی
حمیدرضا فضلی
هما حجازی
لیلا حسین پور
پریسا خردمند
نوگل عمومی
مریم جعفری
میثم رضایی
مهسا حاج منوچهری
آذر جاویدمهر
شیرین محترم
فائزه صادقی
لیلا حق نژاد
الهه عبداللهی
صالح جامه‌در
مریم جعفریان
مصطفی خفایی
نغمه لسانی
الهه ابوترابی
مریم پیرهوشیاران
الهه فلاحی
مریم فاضل زاده
غلامرضا رفیعی
زهرا کورشلی
پریا مطهری
ساناز سبحانی
سحر معتمدی
اعظم السادات میرآقا زاده
لیلی کشکولی