قبولی های کارشناسی ارشد نانو تکنولوژی وزارت بهداشت

نانوتکنولوژی

عمید برقیپدرام شفاعت
محسن رضوی
مجتبی سلیمی
ملیکا ایزدپناه
رضا علی محمدی
سامان فیروزی
سعیده فلاح
مهشید جوادی
اسما فرهادیان
سمیه فراهانی
فرشید اسماعیل‌پور
اردشیر کاکایی
غلامرضا احمدی
سیمرا رسولی