قبولی های کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی وزارت بهداشت

فیزیک پزشکی

بهار نور محمدیمهسا پرنمازهالهه صدری
شکوفه ذوالقدریهامعصومه بخشیعلی اصغر روحانی
زهرا علم زادهسحر ترابینغمه فیروزی
شکوفه ذوالقدریهامهیا هندآبادیمعصومه بخشی
محیاسلمانی رحیمیفروغ فرخندهیوسف مقیمی
شکوفه موسویسمیرا رضوانیحامد معصومی
اکرم شوشتریمهسا امیرراشدینوشین شرفی
نوشین قربانیمبارکه مهدوی زادهفائزه ولی
فاطمه اسدالهی
فاطمه بیدار
ریحانه فراهانی نیک
سحر ناصربخت
امینه رجبی
فردیس مسیبیان
الهام ربیعی
حمید خانشکی زاده
سیما صالح
فریده پاک
مونا فاضل
سپیده سعادت
محمد قربانی
فهیمه قاهری
لیلا مولایی
نفیسه حسنی
گلبرگ اسماعیلی
افسانه لاهوتی
نفیسه غضنفری
مصطفی رباط جزی
هما حسن کریمی
خدیجه بام نشین
وحید واعظ زاده
پروانه مظفری
مینو سلطانی
لیلا کریمی افشار
افشان شیرکوند
محمد ساکی
الهام رئیسی
حمیده وفاییان
نازنین صحرایی
نسرین سید پور