قبولی های کارشناسی ارشد تغذیه وزارت بهداشت

تغذیه

میلاد قناعت گر محبوبه کوثری منفردپگاه رهبری نژاد
الهام نوال رویا هارونی مریم محمدی
شادی آریانفر سارا بهرامینگین بادروج
مهدی انتظاریان زهرا مجرب یاسر انصاری
نازنین رحمان نژاد مینا زینالی مریم نادری
شیما کردیمژده عبادتی تبارمهتاب زارعی
ملاهت خداداد علی رمضانی مرضیه عفیفی
هلیا پورمندستاره علی بخشیپگاه نصیری بابادی
مهتاب زارعینازنین تافتهملاحت خدادادی
نسیم پیرهادیساناز کریمیمهشید سلیمانی
الناز موحدیزهرا عبد عبادیغزاله حاجی لوییان
بیتا علیزادهساناز کریمیفاطمه صداقت
ریحانه عبدالهی
سمیرا احمدیان
هدیه احمدی
زهرا رضایی
امیر حسین مقدم
عالمه حریری فر
مهرناز مومنان
مریم چیت ساز
سپیده آقایی
عاطفه شریعت
الهه ستاری
عماد یوزباشیان
سونیا اولیا
پونه دولو
مژده سلیمان زاده
مینا علی نواز
نسترن میری
طناز شعاعی
الهام نارمکی
پیوند رباطی
آزاده خلیلی تهرانی
محبوبه کجبافی
الهام رزم‌پوش
طیبه زمانی
ساره عدالتی
مریم شادانیان
سعید هادی
وحید هادی
نوشین پورسلطان
پریسا جندقی
مریم کارخانه
عصمت شیربیگی
محدثه آغاسی
هادی عطارد
لیلا ممقانی
نوشین پورسلطان
پریسا دامغانیان
سیده زهرا حسینی
سعیده پارساجو
سعید هادی
محبوبه حیدری
نیلوفر صدری مقدم
سامیه شاه محمدی
مریم رزاقی
سحر دهقانی
بهاره برخی داریان
شیرین سیدحمزه
زینب احدی
بهروز طلایی
الهام امیری طالقانی
مریم میرفتاحی
گلناز اخلاصی
فاطمه محسنی