قبولی های کارشناسی ارشد میکروب شناسی وزارت بهداشت

میکروب شناسی

مهناز سادات عامریزهرا زمانی طناز زمانی آرا
شادی شادکامفاطمه کارگرسارا نصیریان
عاطفه سورینغمه توسلی
پیمانه ظهیرالدینی
شقایق افشاری خواهشیما مرادیآیدا حاجی حسین تبریزی
الهام حقیقیستاره شیوایی
الهام سعیدی
شیدا دادخواهراحله ناصریان
مونا جعفریان
ساناز عسگریانشهرزاد غلامی
زینب موسوی
مریم اشرفیالناز فرج نژاد
راضیه حاجی نصیری
سمیرا شیرخوانیفرزانه امامی نیا
آرزو صادقی
طلیعه مقدمویدا صادقی
آرزو میرزایی
گلاره نصیری
مجید نیکپور
معصومه توفیقبان
مرجان علیمحمدی
مهراز شقاقی
کیان جناب
پروانه خیابانیراد
ملیحه ساریخانی
محسن مهدی عبدل
فرحناز یزدان طلب
فرزانه بالکانیان
ساحل ولدان
فاطمه وکیلی
شیما افشاری
عطا قاضی حسینی
پریسا رضایی
مهشید موسوی
آزیتا نصیریان
شیوا دارابیها
فاطمه پاشایی
فروغ مریدی کیا