قبولی های کارشناسی ارشد آناتومی وزارت بهداشت

آناتومی

فریده غلام نژاد عاطفه نیک جو فریبا ظفری
شهرزاد صالحیرویا ورمزیاپدرام شفاعت
محسن رضوی
مجتبی سلیمی
ملیکا ایزدپناه
فاطمه رادفر
سمیه بیاتی
مهدخت محمودی
فاطمه فرخ زاده
خدیجه خالقی
معصومه ایتاجی
ربیعه محمدی
زهره نظم آرا
ندا خانلرخانی
سهیلا معصومی
زلیخا گلی‌پور
مریم قاسمی
محمدامین عبداللهی
اعظم صمیمی
آرمیتا ولی زاده گرجی
فریبا کریم‌زاده
سارا آسال‌گو
غزاله مشکدیان
نسیم برهانی