پذیرفته شدگان مرحله تکمیل ظرفیت رشته های گروه پزشکی سال تحصیلی۹۶

اطلاعیه سازمان سنجش پزشکی در خصوص اعلام اسامی پذیرفته شدگان مرحله تکمیل ظرفیت رشته های گروه پزشکی سال تحصیلی۹۶:

با سپاس به درگاه خداوند متعال و بـا سـلام و درود بـه پیشـگاه حضـرت بقیـه ا…(عـج)، بدینوسـیله اسـامی پذیرفته شدگان مرحله تکمیل ظرفیت آزمون کارشناسی ارشد سال تحصیلی ٩٧-٩۶ اعلام میگردد .
کلیه پذیرفته شدگان لازم است جهت اطـلاع از زمـان، مکـان و نحـوه ثبـت نـام بـه سـامانه اینترنتـی دانشـگاه پذیرفته شده مراجعه نمایند. عدم مراجعه و ثبت نام هـر یـک از پذیرفتـه شـدگان در تـاریخ هـای مقـرر بـه منزلـه انصراف بوده و هیچ گونه درخواستی در این مورد پذیرفته نخواهد شد.

 

برای خواندن متن کامل اطلاعیه کلیک کنید