مشاوره با دکتر جعفرنژاد ۲۶ مهرماه

مشاوره تخصصی با دکتر جعفرنژاد در روز ۲۶ مهرماه در موسسه انوار دانش برگزار می شود.

این مشاوره بصورت رایگان برگزار می شود.

ظرفیت محدود می باشد.

برای رزرو وقت مشاوره تماس بگیرید.