اعلام نتایج تکمیل ظرفیت آزمون کارشناسی ارشد گروه علوم پزشکی ۶ آبان

امروز شنبه ۶ آبان ماه نتایج تکمیل ظرفیت آزمون کارشناسی ارشد گروه علوم پزشکی امروز اعلام می شود.

محمدحسین پور کاظمی گفت: مهلت تکمیل ظرفیت برای آزمون های کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی گروه علوم پزشکی از چهارشنبه ۲۶ مهر ۹۶ آغاز شد.
وی افزود: مهلت تعیین شده برای داوطلبان، شنبه ۲۹ مهرماه ۹۶ پایان پذیرفت و پس از آن مهلت تکمیل ظرفیت اعلام شد.
رئیسمرکز سنجش آموزش پزشکی با ارائه آماری از تعداد داوطلبان شرکت کننده در مهلت تکمیل ظرفیت اظهارکرد: تعداد ۸ هزار و ۵۰۰ داوطلب در مرحله تکمیل ظرفیت انتخاب رشته کرده اند.
پورکاظمی با اشاره به زمان اعلام نتایج مرحله تکمیل ظرفیت برای آزمون کارشناسی ارشد گروه علوم پزشکی خاطرنشان کرد: نتایج تکمیل ظرفیت آزمون کارشناسی ارشد گروه علوم پزشکی امروز اعلام می شود.
گفتنی است، آزمون کارشناسی ارشدگروه پزشکی سال ۹۶ روزهای ۲۲ و ۲۳ تیرماه ۹۶ برگزار شده است.