برنامه آزمون های آزمایشی کارشناسی ارشد تغذیه

سوالات درس زبان انگلیسی در تمامی آزمون های طبقه بندی شده و جامع شامل کل مباحث بوده و در پایان ۲ مرحله آزمون جامع کلاس های رفع اشکال کلیه دروس برگزار خواهد شد.

شماره آزمون

 دروس

آزمون۱

۲۰ آذر

آزمون ۲

۱۸دی

آزمون۳

۲۳ بهمن

آزمون ۴

۷اسفند

آزمون ۵

۲۱اسفند

آزمون جامع اول

۲۷ فروردین

آزمون جامع دوم

۱۰اردیبهشت

تغذیه

هضم و جذب، کربوهیدرات ها، فیبرها، چربی ها، پروتئینها

ویتامین های محلول در آب، ویتامین های محلول در چربی،شبه ویتامین ها عناصر معدنی

آب و الکترولیت ها، انرژی،تغذیه در بیماری ها (۱)*

تغذیه در بیماری ها (۲)*

تغذیه در بیماری ها (۳)*

آزمون جامع اول

آزمون جامع دوم

فیزیولوژی

سلول،عصب و عضله،

قلبو گردش خون

کلیه،تنفس، گوارش

مرورآزمون ۱الی ۳

اعصاب،غدد

آزمون جامع اول

آزمون جامع دوم

بیوشیمی

مقدمات، آب و تعادل اسید و باز و الکترولیت، ساختمان
اسید آمینه ها و پروتئین ها

پروتئین های رشته ای، هموگلوبین و میوگلوبین، پروتئینهای پلاسما، آنزیم و ویتامین ها

ساختمان کربوهیدرات ها لیپیدها، غشاهای بیولوژیک، یوانرژتیک
و زنجیره تنفسی، متابولیسم کربوهیدرات

متابولیسم لیپیدها، اسید آمینه ها، نوکلئوتیدها و پورفیرین

هورمون ها و مسیر های پیام رسانی، ساختمان اسید های نوکلئیک،
همانند سازی، رونویسی، ترجمه، بیان ژن

آزمون جامع اول

آزمون جامع دوم

برای اعضای کانال انوار دانش در تلگرام شهریه آزمون رایگان می باشد. همین حالا عضو کانال شوید.

 

  • تغذیه در بیماری های (۱): تغذیه روده ای و وریدی، اختلالات متابولیسم ارثی، استخوان و دندان، اختلالات خوردن، غده تیروئید، بیماری های روانی، تغذیه در دوران های مختلط زندگی.
  • تغذیه در بیماری های (۲): گوارش، کبد، آلرژی، سرطان، ورزشکاران، نوتریژنومیکس، کنترل وزن، کم خونی ها، داده های آزمایشگاهی، تغذیه در جامعه.
  • تغذیه در بیماری های (۳): کلیوی، دیابت، قلبی عروقی، نارسایی قلبی و فشارخون، تنفس، اختلالات عصبی، اختلالات روماتیک، استرس متابولیک، ناتوانی های تکاملی، تداخل غذا و دارو، ایدز، نوزادان نارس.