دانلود نمونه خلاصه‌ای از کتاب مشاوره و برنامه‌ریزی به روش مدیریت پروژه

۱٫ آیا برنامه ریزی واقعا اهمیت دارد

۱۶٫مشکلات را به فرصت تبدیل کنیم

۲٫ الگوی مطالعه صحیح

۱۷٫اضطراب شایع ترین آفت کنکور

۳٫ چه کنیم تا یادمان نرود

۱۸٫خواب و خوراک کنکوری ها

۴٫ با هم درس بخوانیم

۱۹٫سوالاتی از جنس کنکور

۵٫ کدام کتاب تا کنکور

۲۰٫تعادل یک اصل همیشگی

۶٫ کدام استاد تا کنکور

۲۱٫با کمترین معلومات بهترین نتیجه را بگیرید

۷٫ کدام کلاس تا کنکور

۲۲٫کنکور از نگاه تک رقمی ها

۸٫ یک شروع دوباره

۲۳٫اولویت ها را در کنکور بشناسیم

۹٫ موفقیت را انتخاب کنیم

۲۴٫خود را بیازماییم

۱۰٫باید یادمان باشد

۲۵٫کارنامه آزمون GPS

۱۱٫تکرار کلید یادگیری

۲۶٫چمدان هایمان را ببندیم

۱۲٫نگاه هایمان را کانونی کنیم

۲۷٫هفته آخر کنکور را چگونه بگذرانیم

۱۳٫وقت شما شاید شبیه پول شما باشد

۲۸٫روز سرنوشت

۱۴٫آهسته و پیوسته

۲۹٫انتخاب رشته/شهر

۱۵٫تا مرز تسلیم و نه تسلیم

۳۰٫همیشه یادمان باشد